هشدار اوباما در مورد صعود ‘ملی گرایی خام’ در جهان

هشدار اوباما در مورد صعود ‘ملی گرایی خام’ در جهان

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در مورد احتمال "صعود ملی گرایی خام" در فضای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایلات متحده و رفراندم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داد. آقای اوباما سه شنبه ۱۵ نوامبر ۲۵ عقرب و در جریان...