هشدار اتحادیه معلمان آلمان به دختران؛ از مردان مهاجر دور باشید

هشدار اتحادیه معلمان آلمان به دختران؛ از مردان مهاجر دور باشید

یک اتحادیه معلمان آلمان در گزارش اخیر خود گفته است: «تهاجم مهاجران به آلمان به بیش از حد رسیده است». این اتحادیه در این گزارش به دختران هشدار داده است که از "مردان حتی جذاب مسلمان" دوری بجویند. در اعلامیه "مجله انجمن...