هشدار اتحادیه اروپا به دولت افغانستان

هشدار اتحادیه اروپا به دولت افغانستان

روزنامه گاردین چاپ انگلیس در گزارشی نوشت که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا دولت افغانستان را در نشست بروکسل که هفته آینده دایر می‌شود، در صورت عدم موافقت با اخراج حداقل ۸۰ هزار پناهجو، به کاهش کمک‌هایش تهدید کند. گاردین...