هشتمین هدف در هرات ترور شد

هشتمین هدف در هرات ترور شد

یک جوان ۳۰ ساله روز گذشته در منطقه چهارراهی مستوفیت از سوی دو فرد مهاجم موتور سایکل سوار ترور شد. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که جسد این فرد را ساعات ۱۰:۳۰ پیش ازچاشت روز گذشته به...