هزاران نفر در ایتالیا به دلیل زلزله قدرتمند شب را بیرون سپری کردند

هزاران نفر در ایتالیا به دلیل زلزله قدرتمند شب را بیرون سپری کردند

در پی وقوع چهارمین زلزله بزرگ در مرکز ایتالیا طی ۳ ماه گذشته، هزاران نفر از ساکنان منطقه شب را در اتومبیل ها، چادرها و سرپناه های موقتی گذرانده اند. این زلزله به بزرگی ۶.۶ که قوی ترین زمین لرزه چند دهه اخیر در ایتالیا...