هر دو رییس خواهان اصلاحات انتخاباتی اند

هر دو رییس خواهان اصلاحات انتخاباتی اند

ارگ ریاست‌جمهوری امروز دریک خبرنامه‌ای نوشته که اصلاحات در مورد سیستم انتخاباتی کشور تصمیم یک‌جانبه نیست بلکه محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری و دکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه هر دو خواهان اصلاحات سیستم انتخاباتی...