هروئین افغانستان وارد بازارهای آمریکا شده‌است

هروئین افغانستان وارد بازارهای آمریکا شده‌است

هروئین افغانستان وارد بازارهای آمریکا شده‌است   عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت یک‌بار دیگر بر مبارزه جدی با مواد مخدر در کشور تاکید کرده‌است. آقای عبدالله در هنگام دیدار با ویلیام برونفلید، معاون وزیر خارجه...