۳۰۰ بیمار روانی تحت درمان در هرات قرار دارند

۳۰۰ بیمار روانی تحت درمان در هرات قرار دارند

مسئولان اداره هلال احمر هرات در زون غرب کشور گفته‌اند که این اداره بیش از ۳۰۰ تن از مریضان روانی را تحت پوشش خود قرار داده است. این مسئولان افزوده‌اند که در سال گذشته بیش از ۱۰‌ها تن در این مرکز روانی تداوی شده و به آغوش...