فردی به ظن دست داشتن در فعالیت‌های هراس افگنانه در هرات بازداشت شد

فردی به ظن دست داشتن در فعالیت‌های هراس افگنانه در هرات بازداشت شد

فردی که به ظن دست داشتن در فعالیت های هراس افگنانه از دو سال به این طرف مورد تعقیب پولیس هرات بود، صبح امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.   عبدالاحد ولی‌زاده  سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید، فردی را که مظنون...