امنیت ملی هرات حمل کننده جنگ افزار به مخالفان مسلح را بازداشت کرد

امنیت ملی هرات حمل کننده جنگ افزار به مخالفان مسلح را بازداشت کرد

به اساس گزارش‌ها، امنیت ملی هرات حمل کننده جنگ‌افزار به مخالفان مسلح را بازداشت کرده است. به اساس خبرنامۀ ریاست امنیت ملی هرات، این فرد در مسیر بزرگ‌راه ادرسکن بازداشت شده است. در خبرنامۀ این ریاست آمده است که این فرد...