برداشتن سلاح برای نابودی هراس افگنان

برداشتن سلاح برای نابودی هراس افگنان

تجمع کنندگان که شمارشان به ۵۰۰ تن می رسد می گویند از جور و ستم طالبان و پنجابی‌ها به ستوه آمده اند و از حکومت می خواهند جنگ افزار به آنان فراهم کند تا خودشان امنیت محلات شان را تامین کنند. پس از وخامت اوضاع در برخی از...