هراس افگنان در قندهار به دام امنیت ملی افتادند

هراس افگنان در قندهار به دام امنیت ملی افتادند

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت ۹ تن از اعضای گروه طالبان که در شاهراه کابل- قندهاردر حملات گروهی دست داشتند، خبر داد. به اساس خبرنامه ای که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به نشر رسیده این افراد در عملیات نیروهای امنیت ملی...