والی هرات بیرون از هرات پیروزی تیم رباتیک دختران این ولایت را تبریک گفت

والی هرات بیرون از هرات پیروزی تیم رباتیک دختران این ولایت را تبریک گفت

والی هرات بیرون از هرات پیروزی تیم رباتیک دختران این ولایت را تبریک گفت   تیم دختران رباتیک ولایت هرات ، روز گذشته و پس از یک سفر ۶ روزه و کسب مدال نقر در مسابقات روباتیک آمریکا بااستقبال باشکوه مقامات ومردم وارد این...