هرات هیچ‌گاه مکان امن به طالبان نخواهد شد

هرات هیچ‌گاه مکان امن به طالبان نخواهد شد

وضعیت امنیتی هرات قابل تشویش نیست توان مخالفان حکومت در این ولایت ناچیز است. جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار در حوزه غرب دریک مصاحبه اختصاصی به تلویزیون چکاد با ایراز این مطلب گفت که تمام ساحات هرات تحت کنترل...