نوشته هایی با برچسب "هرات #نفر #کشته #زخمی"

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات، یک نفر کشته و ۴۱ نفر دیگر زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات، یک نفر کشته و ۴۱ نفر دیگر زخمی شدند

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات یک نفر کشته و ۴۱ نفر دیگر زخمی شده اند.   مسوولان بیمارستان مرکزی هرات می گویند که این افراد در  نتیجه رویدادهای مختلف زخمی و به این مرکز درمانی منتقل شده اند. محمد عارف جلالی، سرطبیب...

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات یک نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات یک نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند

محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته که این افراد در نتیجه رویدادهای مختلف در این ولایت زخمی شده اند.   وی افزوده که در جریان ۲۴ ساعت گذشته تنها ۱۹ زخمی در نتیجه رویدادهای ترافیکی به این مرکز درمانی منتقل...

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات،  یک نفر کشته و ۶۰  نفر دیگر زخمی شدند

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات،  یک نفر کشته و ۶۰  نفر دیگر زخمی شدند

محمد عارف جلالی، سر طبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این افراد در نتیجه رویدادهای مختلف در این مدت زخمی و به این مرکز درمانی منتقل شده اند.   وی افزوده که از مجموع زخمی‌های این رویدادها، ۴۱ نفر در نتیجه رویدادهای...

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات، یک نفر کشته و ۵۳ نفر دیگر زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات، یک نفر کشته و ۵۳ نفر دیگر زخمی شدند

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات یک نفر جان باخته و ۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.   محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که ۲۸  نفر از زخمی‎های این رویداد ها، در نتیجه رویداد های...

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات، یک نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات، یک نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر زخمی شدند

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه رویدادهای مختلف در هرات ۷۸ نفر زخمی شدند.   محمد عارف جلالی، سر طبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که در جریان ۲۴ ساعت گذشته در این ولایت بیش از هفتاد نفر در نتیجه رویدادهای مختلف زخمی...

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات یک نفر کشته و ۶۲ نفر دیگر زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات یک نفر کشته و ۶۲ نفر دیگر زخمی شدند

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات،  یک نفر کشته و ۶۲  نفر دیگر در نتیجه رویداد های مختلف زخمی شده اند.   مسوولان بیمارستان مرکزی هرات گفته اند که از این میان  ۳۸ نفر در نتیجه رویداد های ترافیکی زخمی و به این مرکز درمانی...

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات ۱ نفر کشته و ۶۴ نفر دیگر زخمی شده اند

در ۲۴ ساعت گذشته در هرات ۱ نفر کشته و ۶۴ نفر دیگر زخمی شده اند

آمار ارایه شده از سوی بیمارستان مرکزی هرات نشان می دهد که در ۲۴ ساعت گذشته در هرات ۱ نفر کشته و ۶۴ نفر دیگر  در پی رویداد های مختلف مجروح شده اند.   محمد رفیق شیرزی، سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است...