هرات، میزبان حامیان بند سلما

هرات، میزبان حامیان بند سلما

مردم شهر هرات با نصب تصاویر افرادی که از گذشته تاکنون در پروژۀ بند سلما نقش داشته‌اند تا این پروژه به مرحله اجرا برسد از آن‌ها قدردانی کردند. هم‌اکنون فضای شهر با تصاویر سردار محمد داوود خان، اولین رییس‌جمهور کشور،...