نوشته هایی با برچسب "هرات #مجروح"

طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ نفر در هرات مجروح شدند

طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ نفر در هرات مجروح شدند

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۳ نفر در اثر رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای ترافیکی و ضرب و شتم مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شده اند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات...

طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸۰ نفر در هرات مجروح شدند

طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸۰ نفر در هرات مجروح شدند

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۶ نفر در اثر رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای ترافیکی و ضرب و شتم مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شده اند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات...

طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۰ نفر در هرات مجروح شده اند

طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۰ نفر در هرات مجروح شده اند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از مجروح شدن ۶۴ نفر در پی رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای ترافیکی در این ولایت خبر می‌دهند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این افراد در...

۷۸ نفر در پی رویدادهای مختلف در هرات مجروح شدند

۷۸ نفر در پی رویدادهای مختلف در هرات مجروح شدند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از مجروح شدن ۷۸ نفر در پی رویدادهای ترافیکی و سایر رویدادهای مختلف در این ولایت خبر می‌دهند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این  افراد در...

۵۴ نفر در پی رویدادهای مختلف در هرات مجروح شدند

۵۴ نفر در پی رویدادهای مختلف در هرات مجروح شدند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از مجروح شدن ۵۴ نفر در پی رویدادهای ترافیکی و سایر رویدادهای مختلف در این ولایت خبر می‌دهند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این  افراد در...