یک تن در هرات به ظن نگهداری و قاچاق مواد مخدر بازداشت شد

یک تن در هرات به ظن نگهداری و قاچاق مواد مخدر بازداشت شد

یک تن از باشندگان ولایت فاریاب، به ظن نگهداری و قاچاق مواد مخدر در ولایت هرات بازداشت شد.   سید احمد محمدی سرپرست آمریت مطبوعات فرماندهی پولیس هرات می‌گوید که این فرد توسط نیروهای امنیتی در حوزه یازدهم امنیتی بازداشت...