بیش از ۵۵۰ تن در هرات سند فراغت دوره‌های آموزشی ارتش را بدست آوردند

بیش از ۵۵۰ تن در هرات سند فراغت دوره‌های آموزشی ارتش را بدست آوردند

بیش از ۵۵۰ تن که به تازگی در هرات به صفوف ارتش ملی پیوسته بودند، پس از سپری کردن یک دوره آموزشی ۹ هفته‌ای صبح امروز سند فراغت بدست آوردند. در مراسمی که امروز در پایگاه ۲۰۷ ظفر در هرات به همین مناسبت برگزار شده بود، به ۵۸۲...