هرات شهری با بیش از ۴ هزارکودک معتاد

هرات شهری با بیش از ۴ هزارکودک معتاد

اعتیاد کودکان به مواد مخدر یکی از مشکلات اجتماعی است که امروزه گریبانگیر جامعه هرات شده است. گفته شده که در این ولایت بیش از چهار هزار کودک به مواد مخدر گرفتارند. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات می‌گویند: "مجموعاً...