هرات صاحب شهرک سوخت خواهد شد

هرات صاحب شهرک سوخت خواهد شد

هرات صاحب شهرک سوخت خواهد شد   محمد آصف رحیمی در دیدار  با "محمد جواد پیکار"رئیس عمومی اداره اراضی کشور از رییس این اداره خواهان ایجاد یک شهرک مواد نفتی شد. والی هرات در این دیدار، از نبود شهرک مواد نفتی و افزایش...