۲۰ تا ۳۰ درصد مردم هرات برای بار دوم شناسنامه تابعیت گرفته اند

۲۰ تا ۳۰ درصد مردم هرات برای بار دوم شناسنامه تابعیت گرفته اند

رییس ثبت احوال نفوس هرات می‌گوید که بیش از ۴۱۱ هزار شناسنامه تابعیت از سوی این اداره به ساکنان این ولایت توزیع شده و روند توزیع شناسنامه تا اخیر ماه اسد نیز تمدید شده است.   «ملیار کاکر» ریئس ثبت احوال نفوس هرات در...