والی هرات با فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد

والی هرات با فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد

«محمد آصف رحیمی» والی ولایت هرات روز گذشته با فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان در دفتر کارش دیدار کرد.   آن دو در این دیدار پیرامون وضعیت کلی این ولایت از جمله نحوه و میزان مشارکت مردم در پروسه ثبت نام برای...