منابع محلی در هرات از تخریب یک زیارت توسط ۱۸ فرد ناشناس خبرمی‌دهند

منابع محلی در هرات از تخریب یک زیارت توسط ۱۸ فرد ناشناس خبرمی‌دهند

منابع محلی در هرات می‌گویند که ۱۸ فرد ناشناس موتورسایکل سوار به یک زیارت در ولسوالی پشت‌کوه هرات حمله کرده و قسمتی از آن را تخریب کرده‌اند. عبدالعلی فقیریار ولسوال ولسوالی پشت‌کوه هرات می‌گوید که این رویداد سه روز...