اداره محلی هرات از ایجاد سهولت‌ها برای انتقال زعفران به بازار های جهانی خبر می‌دهد

اداره محلی هرات از ایجاد سهولت‌ها برای انتقال زعفران به بازار های جهانی خبر می‌دهد

اداره محلی هرات از ایجاد سهولت‌هایی خبر می‌دهد که کشاورزان می‌توانند زعفران برداشت شده این ولایت را به‌ بازارهای جهانی برسانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که اداره محلی این ولایت در بخش صادرات و بهره‌وری...