فردی که در هرات به جای روغن به مردم آب می‌فروخت بازداشت شد

فردی که در هرات به جای روغن به مردم آب می‌فروخت بازداشت شد

فردی که به جای روغن به مردم آب به فروش می‌رساند از سوی پولیس هرات بازداشت و به مراجع قانونی سپرده شد. در خبرنامه‌ی پولیس هرات آمده یک تن از ساکنان ناحیه هفتم شهر به داخل بشکه‌های روغن آب ریخته و آن را به مردم به فروش...