هرات در ثور میزبان اولین نشست تاپی خواهد بود

هرات در ثور میزبان اولین نشست تاپی خواهد بود

هرات در ماه آینده میزبان اولین نشست بین المللی"اهمیت عملی شدن پایپ لاین گاز تاپی" خواهد بود. جیلانی فرهاد مسئول رسانه ای اداره محلی هرات به خبرنگار چکاد گفت که این نشست در ماه ثور سال جاری با حضور سفیر ترکمستان در کشور،...