نیمی از هرات برای دومین شب در خاموشی

نیمی از هرات برای دومین شب در خاموشی

نیمی از هرات شب گذشته را هم کماکان در خاموشی گذراند   به رقم تلاش های مسوولین هرات برشنا برای راه اندازی مجدد دکلهای آسیب دیده برق در منطقه شهرخلیل ولسوالی رباط سنگی کماکان نیمی از مردم هرات شب را در تاریکی مطلق به صبح...