شماری از شهروندان هرات خواهان تطبیق یکسان میثاق شهروندی شدند

شماری از شهروندان هرات خواهان تطبیق یکسان میثاق شهروندی شدند

شماری از ساکنان و نمایندگان مردم ناحیه یازدهم شهر هرات امروز شنبه، با برگزاری مراسمی از مسئولان اداره شهرداری خواهان تطبیق یکسان برنامه میثاق شهروندی در تمام نواحی شدند.   آنان می‌گویند که قرار بود برنامه میثاق...