والی هرات حملات تروریستی بر نماز گزاران در کابل و غور را تقبیح نمود

والی هرات حملات تروریستی بر نماز گزاران در کابل و غور را تقبیح نمود

والی هرات در پیامی، حملات تروریستی شام روز گذشته بر نمازگزاران در مسجد امام زمان کابل و مسجد خواجگان در ولسوالی دولینه ولایت غور را به شدت تقبیح نمود .   در پیام محمد آصف رحیمی والی هرات با اشاره به همزمانی این حملات،...