هرات با دو شهر آمریکا خواهر خوانده شد

هرات با دو شهر آمریکا خواهر خوانده شد

هرات با شهر کانسوف بلاس ایالات‌متحده امریکا خواهرخوانده شد. افزایش ارتباطات در بخش‌های مختلف با شهرهای ایالات‌متحده امریکا یکی از اهداف سفر فرهاد نیایش شهردار هرات به ایالات متحده امریکا بود. آقای نیایش بر اساس دعوت...