کار ساخت شاهراه “هرات-بای-پس” ۸۰ درصد پیش رفته است

کار ساخت شاهراه “هرات-بای-پس” ۸۰ درصد پیش رفته است

مسئولان ریاست فواید عامه هرات از پیشرفت ۸۰ درصدی ، کار عملی بخش اول شاهراه هرات-بای پس خبر می‌دهند. حبیب الله تیموری، رییس ادارۀ فواید عامه هرات به تلویزیون چکاد گفته است که قسمت دوم کار عملی این شاهراه نیز آغاز شده و ۱۰...