۸ ولسوالی هرات تحت تحدید شدید امنیتی قرار دارد

۸ ولسوالی هرات تحت تحدید شدید امنیتی قرار دارد

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات ادعا دارند که ولسوالی‏های، گلران، کشک کهنه، فارسی، ادرسکن، چشت، پشتون زرغون، اوبه و کهسان تحت تهدید جدی مخالفان مسلح قرار دارند.   آنان ادعا دارند که این هشت ولسوالی در ولایت هرات،...