هرات، بزودی شاهد افتتاح پروژه تاپ خواهد بود

هرات، بزودی شاهد افتتاح پروژه تاپ خواهد بود

مسئولان در اداره محلی هرات گفت که کار خط آهن بند تورغندی و برنامه تاپ در این ولایت در حال انجام است.   محی الدین نوری معاون مالی دفتر مقام ولایت هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که خط آهن بندر تورغندی در حال تکمیل شدن...