هرات آماده صادر کردن سنگ مرمر به ترکمنستان است

هرات آماده صادر کردن سنگ مرمر به ترکمنستان است

ریاست اتاق‌های تجارت و صنایع هرات می‌گوید که توافقی شفاهی میان افغانستان و ترکمنستان برای صدور ۵۰۰ هزار متر مکعب سنگ مرمر به این کشور، صورت گرفته است. سعد خطیبی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات گفت: "اخیراً هیئتی به...