۱۱ تن مواد تاریخ گذشته در هرات به آتش کشده شد

۱۱ تن مواد تاریخ گذشته در هرات به آتش کشده شد

 ۱۱ تن مواد غذایی تاریخ گذشته از سوی اداره صحت عامه ولایت هرات به آتش کشیده شد.   به نقل از خبرنامه اداره صحت عامه هرات، این مقدار مواد شامل ۲۱ نوع مواد غذایى بوده که روز گذشته به آتش کشیده شد. در خبرنامه افزوده شده که...