هراتی‌ها خواستار پیشگیری از ترور شدند

هراتی‌ها خواستار پیشگیری از ترور شدند

امروز صدها تن از باشندگان هرات مبنی برافزایش آمار ترورها در مرکز این ولایت در مقابل ساختمان ولایت گردهم آمدند. آنان تصاویر حاجی محمد عارف معاون شورای مردمی ولسوالی شیندند را که روز گذشته در ناحیه ششم ترور شد با خود...