هراتیان هنوز قربانی جنگ هستند

هراتیان هنوز قربانی جنگ هستند

در جریان ۱۲ ساعت گذشته دو تن به ضرب مرمی در ولسوالی کروخ هرات زخمی شدند و یک تن دیگر بر اثر انفجار ماین در ولسوالی شیندند این ولایت مجروح شده است. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات گفت: «دو تن از باشندگان ولسوالی...