شماری از هراتیان در پیوند به غصب دکان‌های شان تجمع کردند

شماری از هراتیان در پیوند به غصب دکان‌های شان تجمع کردند

شماری از هراتیان در مقابل ساختمان اداره محلی این ولایت در پیوند به غصب دکان‌های شان تجمع کردند.   این شمار از دکاندارن در پیوند به آنچه غصب ۱۱ دوکان در جاده لیلامی توسط شخصی بنام جلیل احمد می‌خوانند، دست به اعتراض زده...