هراتیان گواه رویدادهای جنایی در روزهای عید

هراتیان گواه رویدادهای جنایی در روزهای عید

هراتیان گواه رویدادهای جنایی در روزهای عید سعید فطر بوده‌اند.   یک منبع در بیمارستان مرکزی هرات که خواست نامی از وی برده نشود به تلویزیون چکاد گفته است که در روزهای عید، چهار مورد مرمی خوردگی و هشت مورد چاقو خوردگی،...