هدف آمریکا از حضور در افغانستان مبارزه با تروریسم نبوده است

هدف آمریکا از حضور در افغانستان مبارزه با تروریسم نبوده است

رییس جمهور سابق قرقیزستان گفت: "آمریکا از عملیات موسوم به ضد تروریستی در افغانستان در ۱۳ سال گذشته به عنوان بهانه‌ای برای توسعه نفوذ خود در آسیای مرکزی استفاده کرده است". عسکر آقایف رییس جمهور پیشین قرقیزستان در مصاحبه...