هجوم هکرها به سیستم‌های کامپیوتری در اروپا

هجوم هکرها به سیستم‌های کامپیوتری در اروپا

هجوم هکرها به سیستم‌های کامیپوتری در اروپا باعث شد که برخی از نرم‌افزارها در این اتحادیه مختل شود.   به اساس گزارش رسانه‌های اوکراینی، هجوم هکرها باعث مختل شدن شبکه برق در این کشور شده است. هم‌چنین، شرکت نفت و گاز...