مرکز فراه دوباره در اتش جنگ طالبان قرار گرفت

 مرکز فراه دوباره در اتش جنگ طالبان قرار گرفت

شماری از ساکنان در ولایت فراه می‌گویند که طالبان پیکار جوشب گذشته دوباره  به مرکزاین ولایت هجوم آورده و دست به حملات تخریبی زدند. آنان می‌گویند که بعد از آرامی چند ساعته در مرکز فراه حوالی ساعت ۱۱ شب گذشته دوباره...