هالیوود اسکار را در “ونیز” جستجو می‌کند

هالیوود اسکار را در “ونیز” جستجو می‌کند

سینماگران هالیوودی در جشنواره های جهانی، از جمله "ونیز" در جستجوی اسکار هستند. مطبوعات تخصصی، از جمله ورایتی و هالیوود ریپورتر وهمچنین منتقدان نشریات بریتانیائی و آمریکائی، در گزارش حضور چشمگیر ستارگان جهانی سینمای...