سفیر هالند از کمک دوازده میلیون دالری کشورش برای تقویت زنان افغان خبر می‌دهد

سفیر هالند از کمک دوازده میلیون دالری کشورش برای تقویت زنان افغان خبر می‌دهد

سفیر کشور هالند در کابل می گوید که کشورش دوازده میلیون دالر را برای برنامه‌های تقویت زنان افغان در عرصه‌های مختلف در سه سال آینده کمک می‌کند.   جیوفری وان لووین سفیر کشور هالند در افغانستان در یک نشست که تحت نام...