هاشمی: پیش‌شرط‌های طالبان پذیرفتنی نیست

هاشمی: پیش‌شرط‌های طالبان پذیرفتنی نیست

حکومت افغانستان هیچ پیش‌شرطی از سوی طالبان برای گفتگوهای صلح را نمی‌پذیرد و با آن گروه‌هایی از طالبان مذاکره می‌کند که خشونت را کنار بگذارند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل اظهار...