هاشمی: فرمان مالیاتی رییس‌جمهور بر استفاده‌کننده‌های موبایل قانونی می‌شود

هاشمی: فرمان مالیاتی رییس‌جمهور بر استفاده‌کننده‌های موبایل قانونی می‌شود

طرح تازه برای قانونمندسازی وضع ۱۰ فیصد مالیه بر مشترکین شرکت‌های مخابراتی به‌زودی به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس‌جمهور که یکی از مهمانان برنامۀ بزنگاه در تلویزیون چکاد بود می‌گوید...