هاشمی: اقدام ظاهر قدیر خلاف قانون است و پیگری می‌شود

هاشمی: اقدام ظاهر قدیر خلاف قانون است و پیگری می‌شود

ریاست جمهوری افغانستان عملکرد نیروهای ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان کشور را “خلاف اصول و قوانین ملی و بین‌المللی حاکم بر جنگ” خوانده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت: محمد اشرف غنی رییس‌جمهور...