الگوی فوتبالی هازارد دروگبا بود

الگوی فوتبالی هازارد دروگبا بود

الگوی فوتبالی هازارد دروگبا بود   ادن هازارد، هافبک چلسی گفته‌است دیدیه دروگبا، اسطوره این باشگاه، الگوی فوتبالی او در گذشته بوده‌است. این در حالی است که دروگبا سالها در چلسی حضور داشت و خود را به عنوان یکی از...