هادی: یمن را از چنگال ایران خارج می‌کنیم

هادی: یمن را از چنگال ایران خارج می‌کنیم

عبدربه منصور هادی، رییس جمهور یمن، روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و جلوگیری از صلح در این کشور متهم ساخت و تأکید کرد که یمن را از چنگال ایران خارج می‌کند. وی گفت: باید بنیانی...